2016 08 08

Den ständigt splittrade kristenheten

Vi européer upplever en tid av stress och prövningar. Och det är många av oss som söker sig tillbaka till äldre och mer fasta värden. Kristendomen är en sådan säker hamn; tron enar och ger kraft. Men är bilden verkligen sann? Hur enande är egentligen kristendomen. Om vi rannsakar historieböckerna så inser vi att det …   →

Den politiska korrektheten slår knut på sig själv

Svenska kyrkan kritiserar en folkrörelse som uppmanar till att bära kors synligt i solidaritet med kristna i Mellanöstern. Svenska kyrkan gillar inte tanken med att bära kors på det här sättet, vilket kan vara ofattbart för de flesta. Handlingen tyder enligt Svenska kyrkans representanter på en dold tankefigur, och kan leda till religiösa konflikter. Under …   →