2016 08 11

Är hela vänsterrörelsen importerad från USA?

För 60-70 år sedan var vänstern en arbetarrörelse. Medlemmarna trodde att hårt arbete lönade sig, och verkade för sänkta skatter för arbetare. De läste böcker och hade ett bildningsideal. Fackföreningarna byggde sociala skyddsnät och förhandlade med industriägare. De stora flertalet inom arbetarrörelsen strävade efter ett mer rättvist samhälle där alla som gjorde rätt för sig …   →