2016 08 20

Tiggeri – gamla och befintliga lagar

Tiggeriförbud har åter igen blivit aktuellt, och bubblar upp då och då i politiska debatter. Bettleri kallades vanemässigt tiggeri förr i tiden och det var förbjudet, liksom lösdriveri. På 1960-talet avskaffades lösdriverilagen, då folk fick det materiellt bättre, och lagen ansåg inte ha någon funktion. Det var inte förrän på 1990-talet med psykiatrireformerna, när psykiskt …   ►