2016 08 24

Värden, traditioner och kontinuitet

Våra liberala demokratier ger oss svaren på de flesta samhällsmässiga frågorna, både vad gäller ekonomi, men även allmänna lagar och förordningar. Principen om den enskildes frihet gäller, så länge hon inte inskränker andras frihet. De här principerna har urholkats en hel del, men fungerar fortfarande som viktiga filosofiska byggstenar i vår verklighetsuppfattning. Vi har också …   →