2016 08 31

Kamp mellan civilisationer

Efter det kalla kriget – då världen var uppdelad i två läger – har det skett en maktuppdelning mellan olika kulturer eller civilisationer. Vi pratar inte längre om den fria världen och sovjetkommunismen, det finns fler olika maktcentra som har blivit allt mer tydliga. Samuel Huntington beskriver det här noggrant i sin bok, Clash of …   →