2016 09 21

Nationer, religion och framgång

Ju mörkare desto fler ateister och agnostiker. Kartan från Wikipedia. Om vi tittar på en karta som indikerar tro kontra ateism, så inser vi att de länder som är minst religiösa också är framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. De mest sekulära länderna utan inbördes ordning är Japan, Israel, Tjeckien, Sverige, Kina, UK, Nederländerna m fl.