2016 10 26

Stadsporten

I äldre traditionella samhällen fanns det ofta regler för vad och vilka som fick passera in och ut ur städer och byar. Det stod vakter vid stadsportarna som kontrollerade de resande. Om du var en tillfällig besökare var det sällan några problem att passera. Du sågs som en tillgång. Med all säkerhet skulle du göra …   →

Bilbränder i Sverige – ökning eller minskning?

Det är tidsödande att leta fram fakta om specifik brottslighet i Sverige. I samhällsdebatten går åsikterna isär. Somliga anser att brottsligheten ökar, och att siffrorna mörkas, att statistiken justeras i politiskt syfte. Andra menar att allt är frid och fröjd, att brottsligheten minskar eller att anmälningsbenägenheten ökar etc. Jag har tittat i MSB:s (Myndighetens för …   →