2016 11 01

Fördelar med små stater och regionalism

Historieböckerna lärde oss att byar slogs ihop till regioner, som förenades i länder, som senare bildade imperier. Den här utvecklingen ansågs närmast oundviklig, likt en organisk samhällsutveckling. Idag finns det all anledning att omvärdera de små länderna, och vi noterar att de har många fördelar gentemot stora tunga statsbildningar. Det vi noterar först är ekonomiska …   →

Öppna gränser, murar eller något annat

Det finns en del debattörer och politiker som förespråkar öppna gränser, och gör det i någon slags liberal/libertariansk/nyliberal anda. I Sverige är det Miljöpartiet som pratat om det mest, men även Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan färgas av idéerna. Frågan är vad som avses; ska kriminella, krigsförbrytare eller folk utan id-handlingar få passera fritt? …   →