2017 01 26

Håll dig väl med folket

Fursten får gärna vara osams med stormännen. Det viktigaste är att hålla sig väl med folket, annars kan man störtas. Niccolo Machiavelli Hillary Clinton missade detta essentiella budskap i Machiavellis klassiska bok Fursten, om konsten att härska. Det spelar ingen roll att man håller sig väl med politikerna, kultureliten och företagsledarna, har man inte folket …   ►