2017 04 18

Globalismen – dess för och nackdelar

Globalism och globalisering kom på modet efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. Det fanns en tanke om att världens nationer skulle närma sig varandra både genom handel, arbete, gemenskap etc –  och att gränserna sakta skulle suddas ut. Det finns en romantisk strävan efter en förenad värld, bland annat som det uttrycks i John Lennons sång …   →