2017 05 17

Drömmen om öppna gränser

Vad är en gräns för något egentligen? Behövs gränser? Kortfattat så är det en skiljelinje mellan ett autonomt landområde och ett annat. Inom de olika länderna gäller olika lagar och regleringar, även språket, kulturen och ekonomin kan skilja sig. Att verka för öppna gränser tycker många är en vacker tanke, men det medför en del …   →