2019 01 30

Den obekväma sanningen om varför Brexit drar ut på tiden

Vi är alla trötta på rapporteringen om Brexit, de ändlösa förhandlingarna mellan EU och Storbritanniens representanter. Tänk att de aldrig kan komma till skott? Senaste raden av problem är gränsen mellan Irland och Nordirland. En mer övervakad och hård gräns skulle kanske bidra till att IRA vaknade till liv igen, med terror och splittring som …   →

Reklam och politik

Att reklam påverkar sättet vi konsumerar på är inte någon nyhet, men till vilken grad vi egentligen kan påverkas är ett intressant ämne. I marknadsföring är det a och o att identifiera kundgrupper, det vill säga den grupp som är mest troliga att köpa företagets produkter. Politik och sociala problem är något som engagerar människor …   →