2019 05 29

Libertarianismen är en högerideologi

Libertarianer håller friheten högt, så högt att de förespråkar yttrandefrihet och associationsfrihet, dvs att du ska få säga vad du vill, och umgås med vem du vill. Yttrandefrihet innebär i förlängningen att du får använda öknamn om olika etniska grupper, du får säga vad du vill helt enkelt. Och associationsfriheten tillåter dig att släppa in …   →

EU och den stora frihandelsbluffen

Ett av de starkaste argumenten för EU är just frihandeln, att vi ska kunna handla fritt länder emellan, till nytta och gagn för vår ekonomi. Varor och tjänster ska flöda över gränser och regioner. Och de som handlar med varandra – de startar inte krig, brukar man säga. EU lanserades som ett freds och frihandelsprojekt. …   →