2019 06 25

Den klassiska liberalismen som en traditionalistisk återställare

Under forna tider var rådslag, ting och valkungadömen centrala för de Nord- och Centraleuropeiska folken. Makten tillföll inte en enskild despot, utan problem löstes och dryftades i grupp. Det var vanligt med ett s.k äldstes råd, där seniora medborgare delade med sig av sina erfarenheter. Dylika rådsförsamlingar fans även hos de tidiga klassiska kulturerna runt …   →