2020 06 11

Den tysta revolutionen

Tänk om de västeuropeiska politikerna var mer som de i Polen eller Ungern? Om det satt monarkister som Janusz Korwin-Mikke i det tyska parlamentet eller i det franska? Är det helt otänkbart? Många skulle peka på fascismens återkomst och förfasas rejält. Det skulle börja koka i de sociala medierna och vi skulle få upplopp på …   ►