2020 07 19

Vänstern förgör sig själv och alla andra

Hur förvandlades jämlikhet till feminism, och därefter till manshat? Hur blev rättighetsrörelsen till svart kamp och slutligen svart makt? Hur blev miljörörelsen teknikfientlig och senare ekofascism? Många håller kanske inte med, och tycker att jag övertolkar, men det finns svenska akademiker som vill avveckla polisen med anledning av att den bedriver strukturell rasism. Manshatet behöver …   →