2020 09 12

Europas navel

Norditalien, mellan Florens och Alpernas sluttningar, har alltid varit annorlunda från resten av Italien, både påverkat av kelter och germaner såväl som greker och romare. Det var där renässansen började under 1400-talet. Denna återfödelse handlade till stor del om återupptäckten av vårt antika arv, de gamla skrifterna och kunskaperna som blott var tillgängliga för ett …   →