2020 12 04

En gång i tiden besökte vi månen – nu kan vi inte ens räkna rösterna i ett val

Det är intressant att spåra trender i historien, att dela upp skeenden på olika sätt och vis, att gradera dem, och försöka förstå de stora sammanhangen. Den enorma utvecklingen inom data och it skvallrar om att mänskligheten (eller åtminstone delar av den) fortfarande förmår att skapa storverk. Å andra sidan uppfanns datorerna redan under västvärldens …   →