2021 02 09

Kanske behöver vissa grupper lite extra försprång i livets hårda spel?

Utifrån min tidigare diskussion. Texten kan även läsas fristående. Vad gör det egentligen om kvinnor får lite fördelar i samhället på männens bekostnad? Eller om vissa minoriteter får gå före i kön till arbeten, tjänster och annat? Könen kanske inte behöver behandlas exakt lika? Och inte heller folk från skilda kulturer och etniciteter? Kanske behöver …   →