2021 02 11

Rättvisekrigarnas och folkförbättrarnas utdragna dödskamp

Om någon är utsatt, eftersatt, diskriminerad – så innebär det ju att någon trängt sig före, eller att man hamnat efter på grund egna bristande förutsättningar. Det är dessa två alternativ som står till buds, eller en kombination av dem. Vänstern koncentrerar sig framför allt på tanken om folk som tränger sig förbi, knuffas eller …   →