2021 05 24

Det stora plundringståget

Det flesta av oss är vid det här laget medvetna om att den svenska migrationspolitiken är ett sällsynt misslyckat kapitel. Den är dessutom förbluffande dyr. Professorn i nationalekonomi Johan Eklund skriver följande: Att vi i skrivande stund med stor sannolikhet redan har passerat 700 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) som inte förmår …   →