2021 06 04

Sverige riskerar att hamna i en isolerad bubbla

Om vi betraktar utvecklingen av grov brottslighet i Sverige och jämför med länder som Finland, Ungern, Cypern mm. Så märker man snabbt att något är allvarligt fel i vår fordom nordiska mönsterstat. Skillnaden är högst påtaglig, och oroväckande. Låt oss inte gå in på detaljer och orsaker, utan blott konstatera att många jämförbara länder inte …   ►