2021 06 09

Montjoie Saint Denis!

När den franske presidenten nedstiger till sina undersåtar för att samtala och skaka hand får han plötsligt en örfil av en uppretad medborgare, som dessutom skanderar det gamla rojalistiska slagordet ”Montjoie Saint Denis”! Den politiska eliten sägs vara skakad av detta antidemokratiska tilltag, och förövaren är tagen i förvar. Montjoie Saint Denis var de franska …   ►