2021 06 18

De som läste Aristoteles, Platon och fantiserade om Atlantis

Man kan grovt sett dela upp de tidiga frihetliga traditionerna i den anglosaxiska och den franska. Britter och amerikaner sökte näring hos antikens filosofer, och de betraktade nog sina gärningar som en återställare till en äldre och mer naturlig ordning. Athens demokrati och Roms republik fascinerade dem. De fann något mer ursprungligt hos de gamla …   →