2021 06 20

Sångerna vi sjöng

Förr i tiden sjöng man när man arbetade, det var ett sätt att skapa gemenskap och att få något tråkigt att bli uthärdligt. Man sjöng också när man promenerade, när man dyrkade sina gudar, och när man berättade om forna tiders hjältar. Betänk att Illiaden, Odysséen, Hymnen till Demeter var sånger. Sången var något som …   ►