2021 08 25

Covid-19 och konspirationsteorierna

Jag är road av forna tiders myter och mysterier. Och dagens konspirationsteorier kan med fördel betraktas som vår motsvarighet till dessa fenomen. Ofta finns det något slags grund för idéerna, men de broderas ut, och presenteras som om de vore planerade och framlagda av ett antal sammansvurna. Denna elitförsamling, ofta kallad globalisterna, består av förmögna …   →