2021 12 16

Kapitalism, monopol och slaveri under 2020-talet.

Kapitalism är ett uttjatat ord, det används ibland för att nedvärdera ett specifikt ekonomiskt system, ungefär som begreppet plutokrati eller krämarvälde. Men ordet har fastnat i det allmänna språkbruket, även kapitalister använder ordet kapitalism när de beskriver sig själva. Vad betyder det då egentligen? Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på privat ägande av …   →