2022 02 23

Om Ryssland invaderade Sverige, skulle det bli bättre eller sämre?

Om vi leker med den osannolika tanken att Ryssland en dag skulle invadera Sverige. Vad skulle hända? Skulle det bli sämre för Sverige och svenskarna? Några saker vet vi med säkerhet utifrån hur Rysslands ekonomi och kultur fungerar. Vi skulle få: Lägre inkomstskatt Lägre bolagsskatt Lägre skatter på kapitalvinster Billigare bensin En mindre statsmakt Slut …   →