2022 10 26

Är woke-vänstern egentligen en samtida humorbefriad puritansk frikyrkorörelse?

Det sägs ofta att kristendomens stora bidrag till mänsklighetens utveckling var dess människosyn. Varje människa var lika inför guds dom, att vi därigenom hade samma essens och värde inför evigheten. Goda gärningar under livets gång kunde förstås bidra till en högre värdering inför Sankte Per. Men rikedom, framgång och vinster i spel, krig etc ansågs …   →