2023 03 12

Skräcködlorna har tagit över

När en djurart inte längre har några naturliga fiender tenderar dess utveckling att anta märkliga former. Ta till exempel Tyrannosaurus Rex som levde för 66-68 miljoner år sedan. Det var ett av jordens största landlevande rovdjur; förmodligen en skräckinjagande syn på sin tid, med överdimensionerade käkar och abnormt underutvecklade framben. En extremt specialiserad art, helt …   →