2023 04 01

Lösningen – 8 självklara punkter för ett bättre land

Många tycker att problemen är så många att de till slut blir svåra att särskilja och sammanfatta. Låt oss gå direkt på pudelns kärna. I grund och botten så har vi ett högskattesamhälle som ger våra politiker enorma resurser och möjligheter att utföra storskaliga samhällsexperiment. Det finns också ett demokratiskt underskott, då partiväsendet står långt …   →