2023 04 15

Europa som tredje stormakt, med Frankrike som ledande nation?

Tyskland släcker i dagarna ner sina sista reaktorer och satsar istället på kolkraft. Skiftet är ett resultat av påtryckningar från tyska miljöpartister. Man kan ifrågasätta det logiska i detta, då kärnenergi är extremt rent om man jämför med kol. Det finns också stora möjligheter till utveckling och förbättring av kärnenergin, medan kolkraftverken förvisso utrustas med …   →