2023 12 07

Politisk ideologi i lögnernas tidevarv

Italiens premiärminister Meloni gick till val på att minska invandringen och stärka de italienska familjebanden. Men det var en lögn, det gick inte många månader innan massflyktingströmmarna fortsatte. Och de utlovade lokala initiativen kommer sannolikt att försenas. Samma sak hände i USA. Biden lovade bättring efter den hemske Trumps presidentämbete. Den oartige fastighetsmagnaten som drog …   →