År 2793

Innan vi började att räkna åren från Jesu födelse (Anno Domini) fanns det andra sätt att hålla räkningen. Grekerna använde de första olympiska spelen som måttstock, om vi fortsatt att räkna åren enligt detta system så skulle innevarande år vara 2793.

Det är en svindlande siffra, som något taget ur en science fiction rymdopera. Men det är egentligen ett ganska bra mått på vår västerländska kultur, så långt tillbaka vi har bevarade texter och historieskrivning. Den grekiska kulturen var västerlandets gryningsbåt. Och med skriftspråkets utbredning började allt fler folk att nedteckna sina öden och äventyr.

År 525 beslutade man sig för att ändra tideräkningen. Och Anno Domini blev allt mer populärt, men fick sitt stora genombrott först under 800-talet. Detta innebar att år 1301 efter den första Olympiaden blev 525 Anno Domini. Ungefär samtidigt stängdes de sista hednatemplen runt Medelhavet. Den som hade makt över självaste tideräkningen hade givetvis också makt över allting annat. Därför skriver vi 2017 och inte 2793.

Liknande artiklar

  • Nej, vänstern gillar inte olikaNej, vänstern gillar inte olika Den moderna vänstern har ett märkligt arv vad gäller människosyn och förhållningssätt till olika variationer i populationen. Redan på Lenins tid skanderade man ner med borgarna och judarna. Och idag väljer man konsekvent att backa […]
  • Inför den nya Star wars-filmenInför den nya Star wars-filmen Det är få filmer som blivit så ikoniska som George Lucas Star wars epos. För oss som växte upp på 1970-talet representerade de en ny genre; jag hade aldrig sett något liknande förut, både vad gällde tempo, action, miljöer, karaktärer […]
  • Revisionismens baksidorRevisionismens baksidor Låt oss anta - någon gång i en inte alltför avlägsen framtid - att sverigedemokraterna tar makten, och det skapas ett samhällsklimat där det inte längre är politiskt korrekt att avbilda afrikaner och araber i exempelvis […]
  1. Socialister och andra skriver tex på Wikipedia inte ad utan ce som jag tror är current era.
    Det balanserar mellan en ny tideräkning och den gamla.