Är det för billigt att bli svensk medborgare?

Flera EU-länder erbjuder medborgarskap till utomeuropéer om de investerar i det nya landet. Exempelvis Cypern erbjuder medborgarskap till personer som investerar 50 miljoner kr, alternativt 25 miljoner kr i en s.k. gruppinvestering tillsammans med andra investorer. Om man uppfyller kriterierna och är ostraffad kan man få ett medborgarskap på bara några månader. Till andra personer som inte har lika mycket pengar erbjuder man permanent uppehållstillstånd om de köper fastigheter för ett specifikt belopp. Även här gäller det att ha ett rent brottsregister.

Målgruppen är ofta personer och familjer från oroliga regioner, exempelvis arabvärlden, men även folk som vill fly det ryska eller kinesiska enväldet. Cypern och andra EU-länder erbjuder frihet och trygghet, samt ett pass som är godkänt av flertalet länder, vilket innebär möjlighet att resa både inom och utom Europa. Självklarheter för de flesta av oss, men det är det tydligen inte, när folk är villiga att betala miljoner för detta privilegium.

Nåväl, det är egentligen inte ett köp av medborgarskap i ordets rätta bemärkelse, eftersom pengarna placeras i antingen statsobligationer, aktier,  bankkonton och diverse affärsprojekt under visst antal år, och detta ger givetvis avkastning, som alla andra investeringar.

Med andra ord så handlar det inte bara om att rädda sig själv från ofrihet och tvång, utan även sina pengar. Ett ganska tydligt bevis på att diktatur och förtryck inte lönar sig, utan istället långsamt utarmar landet i fråga.

Mot bakgrund av allt detta kan man fråga sig huruvida det är för billigt eller för lätt att bli svensk medborgare? Det svenska passet är ett av världens mest åtråvärda, det garanterar inresa utan visum till de flesta länder, och man möts med respekt nästan överallt.

Det skulle aldrig falla den svenska regeringen in att bättra på statskassan genom att erbjuda investorer från förtryckta länder medborgarskap? Nej, förmodligen inte, aldrig. Helt bortom den svenska migrationsdebatten antar jag.

Liknande artiklar

  • EU:s migrationslagar gäller inte allaEU:s migrationslagar gäller inte alla Jag är sent på den här bollen, flera andra har skrivit om ämnet, men det kan vara värt att nämna igen. Det finns sedan länge utarbetade lagar kring migration inom EU. För att stanna mer än 3 månader i ett annat EU-land så måste man […]
  • Samtidigt i UngernSamtidigt i Ungern https://www.youtube.com/watch?v=EbINrdyAXlE Ungerns premiärminister Viktor Orbans höll ett eldigt tal för några dagar sedan, där han angrep den s k politiskt korrekta Europeiska överklassen och folkvandringen/massmigrationen […]
  • Är det slut med svensk flyktingpolitik?Är det slut med svensk flyktingpolitik? Europas flyktingkris börjar alltmer att likna en fatal drunkningsolycka. En person slänger sig i vattnet för att rädda någon som håller på att drunkna, men han glömmer att ta med sig något att flyta på, och riskerar att dras ner i djupet […]