Är nyliberaler högerextremister?


Det råder begreppsförvirring i både medie- och bloggvärlden gällande begreppen ”nyliberalism” och ”högerextremism”. Det förstnämnda tänker jag inte gå in på då alla som äger ett lexikon kan – om de vill – förkovra sig och skingra dimmorna. Däremot är ordet högerextremism mer diffust, och kanske kräver en utförligare analys.

Begreppet ”höger – vänster” härstammar från 1700-talets franska nationalförsamling där de konservativa satt till höger och liberalerna till vänster. Konservatismen är en blandideologi som inte är lika teknisk utmejslad som t ex marxismen. De konservativa delar ofta en organisk kollektivistisk samhällssyn. Dessa idéströmmar är idag närmast bortraderade i Sverige och många andra länder. Dagens höger är gårdagen vänster, dvs liberala. Om vi skulle fråga en modern borgare om hon har en organisk samhällssyn skulle vi få ett förvånat nekande svar, eftersom liberalismen är väsenskild med sin individualistiska människosyn.

Marx, de flesta vänstergrupperingars fader, var influerad av Hegel. Även denne filosof förespråkade en kollektivistisk människosyn, där folket och staten sågs som en organism. Tanken går vidare hos Marx i klasstänkandet, där grupper strider mot varandra, inte enskilda viljor och tankar. Vi anses alla vara del av en grupp och har en kollektiv strävan. Nationalsocialismen vars människosyn också är av kollektivistisk art, använder begreppet ras istället för klass; teorierna backas upp av pseudovetenskaplig forskning. Både kommunister och nazister vurmade för starkt ledarskap, klass eller raskamp, den starka staten, planekonomi, samt kollektivistisk människosyn där individen blott är en del av de större sammanhagen. Motsättningarna mellan kommunister och nazister handlar inte om avgrundsdjupa ideologiska klyftor utan snarare om konkurrens, jämför med konflikter hos olika vänstergrupperingar. Den italienska fascismen, som inspirerade Hitler, har ännu tydligare band till marxismen då Mussolini var aktiv i socialiströrelsen ända fram till första världskriget.

Vad är egentligen högerextremism?

Språkbruket har skapats av vänstern för att skapa en ideologisk brandvägg gentemot fascism, nazism och därigenom smutskasta den moderna högern, vars liberala värdegrund knappast kan kopplas ihop med rasism, främlingsfientlighet, nationalism etc.

Idag sker framförallt en glidning av ordet nyliberalism; vänsterns önskedröm vore att inkorporera begreppet i termen högerextremism. Då har de verbalt avväpnat en ideologi som befinner sig långt bort från de kollektivistiska ideal som paradoxalt nog sammanlänkar både socialdemokrater, kommunister, socialister, fascister, och nazister. Därmed inte sagt att alla dessa ideologier är samma skrot och korn, de delar emellertid ett idéhistoriskt grundstoff, den kollektivistiska människosynen.

Liberalismen, i alla dess former är en ideologi som befinner sig i ett annat grenverk på ideologiernas träd. Tankarna om individens frihet och unika värde, samt yttrandefrihet, näringsfrihet, jämlikhet inför lagen etc etc har inga likheter med klass-, nations- eller rastänkandet. Givetvis kan det finnas extrema former av liberalism, vilka ändå markant skiljer sig från de kollektivistiska ideologierna.

Vi kan därför konstatera att det i realiteten finns många vänsterextremismer men få s k högerextremismer. Vi kan också konstatera att begreppsförvirringen knappast är slumpartad, dess syfte är att smutskasta den moderna högern, vars ideologiska värdegrund saknar kopplingar till nazismen, fascismen etc.

Pingat på Intressant.se. Andra bloggar om: samhälle, politik, ideologi, nyliberalism, högerextremism


Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

20 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Fredrik
Fredrik
13 years ago

Gissar att du personligen redan känner till detta system, men jag skulle verkligen vilja se PC (eller liknande) lyftas fram mer. Det är i mitt tycke något som borde ge de flesta, även mindre politiskt intresserade, en verklig aha/justja-upplevelse!
http://www.politicalcompass.org/analysis2

Robert
13 years ago

Till Fredrik, Jag tycker att modellen är OK, men tycker att benämningarna haltar lite. Svårt att sätta fingret på varför. Jag antar att den inte riktigt stämmer överens med min världsbild. Var befinner sig egentligen de konservativa? Nyliberaler (neo-liberals) är väl knappast konservativa i ordets egentliga bemärkelse? Konservatismen värnade om staten och dess institutioner, de hade en kollektivistisk människosyn, och vurmade inte för privatiseringar o dyl. I detta system borde de hamna på vänstersidan, liksom Hitler…? Kanske borde man renodla grafen ännu lite mer: ……………….Auktoritära ……………………| ……………………| Kollektivister —-|—-Individualister ……………………| ……………………| ………………Anarkister Då hamnar både Burke, Hitler, Mussolini, Stalin &… Read more »

Fredrik
Fredrik
13 years ago

Du har en poäng, jag (eller ens de som konstruerat testet) påstår dock inte att det är perfekt. Att försöka ortogonalisera mänskliga ideologier till en tvådimensionell plot är ”optimistiskt” ;). Dock, i mitt tycke är den trots allt väldigt mycket bättre än den _extremt_ förenklade, to.m direkt vilseledande, höger-vänster skalan.

Robert
13 years ago

Till Fredrik,
Stort tack för inspiration! Jag hade helt glömt bort ”kompassen”, trots att man använder liknande modeller inom marknadsföring. Det blev ett nytt inlägg.

Jag vet inte om jag uppfunnit hjulet ännu en gång. Min skala skiljer sig något genom att inte alls inkludera ”vänster – höger”.

tobbe
tobbe
13 years ago

Att liberaler skulle driva att alla ska vara jämbördiga stämmer inte. En fattig är inte jämbördig med en rik i ett liberalt samhälle. Den rike får bättre sjukvård bättre skola bättre säkerhet.

Marcus
Marcus
13 years ago

Nyliberalism är inte en högerideologi, helt riktigt. Men varifrån får du att vänstern (vilka det nu är) vill se nyliberaler som högerextrema? Hur yttrar sig detta? Du har också en väldigt märklig uppfattning av såväl Marx, Hegel som ”vänsterns” människosyn i övrigt. Det är oerhört svårt att på allvar resonera här när du inte ens antyder hur du kommer fram till slutsatsen att Hegel och Marx är kollektivister – vad lägger du in i begreppet ”kollektivism” och hur relaterar du det till de båda herrarnas filosofier? Jag är jätteintresserad av att diskutera det här ämnet just, och önskar att du… Read more »

Robert
13 years ago

Till Marcus, Jag reagerar på att termen ”nyliberal” används som ett skällsord av s, v och andra vänstergrupperingar. Ibland får man för sig att termen har ersatt ”borgarbracka” el dyl. Ibland blir skällsordet helt missvisande, som om nyliberala vore ultrakonservativa. Förenklat – om man framhäver nationen, klassen, rasen före individen så brukar man benämnas kollektivist. Jag vill inte raljera, men det här allmänt stoff. Vi kan ta Hegel som exempel, han ser staten som en organism, vilket gör att medborgarna blott är ”celler” i samhällsorganismen, deras syfte är att utgöra något större. Den enskildes idéer, tankar, viljor är på detta… Read more »

Marcus
Marcus
13 years ago

Ja, min ton var rätt sträv. Anledningen är att jag tycker att du gör exakt samma sak gentemot vänstern, som du anklagar vänstern för att göra med nyliberaler. Det finns mycket att säga om det, men vi kan ta en sak i taget. Låt oss börja med ”kollektivism”. Jag köper din definition i det att kollektivism sätter kollektivet före individen, det är en moraliskt normativ filosofi, en teori som anger ett böra. Termen används dock också oerhört slarvigt för att beteckna deskriptiva teorier, trots att det är oerhört få seriösa tänkare som någonsin har formulerat en kollektivistisk deskriptiv teori (om… Read more »

Robert
13 years ago

Om jag anser, i motsats till Marx, att ”individerna i ett samhälle RÄCKER för att förklara samhället i sin helhet” – då kommer jag automatiskt att betrakta Marx som kollektivist. Jag är inte oförskämd, inte heller förnedrar jag Marx teorier. Jag är blott av en annan åsikt. Varken du eller jag tolkar Marx som absolut sanning, eller hur? jag tror dessvärre att även Hitler ansåg sig vara holist, vi håller knappast med honom? Att jämföra detta med s och v-debattörernas onyanserade nyttjande av ordet ”nyliberal” är knappast adekvat. Det senare exemplet handlar mer om taktisk vulgärdebatt än analys och eftertanke.… Read more »

Marcus
Marcus
13 years ago

Om du anser, i motsats till Marx, att individerna i ett samhälle RÄCKER för att förklara samhället i sin helhet, gör det dig till individualist. Det har ingen förnekat. Men att du betraktar Marx som kollektivist gör honom inte till en. Du har fortfarande inte visat hur han är det eller pekat på någon källa (oberoende helst eller varför inte Marx själv) som betecknar honom som kollektivist. Därför tvingas jag att anta att också detta är ett retoriskt grepp, men från din sida, du söker bevisa något genom påståenden om kollektivism. Det är som sagt ett normativt begrepp, ett som… Read more »

Robert
13 years ago

Till Marcus, Holismen menar (förenklat) att helheten är något mer än summan av delarna. Och att delarna inte kan förklaras utan sitt sammanhang. Denna sentens uppfattas idag av många som kollektivistisk. Varför? Problemet är att vi jämför Marx och holismen med dagens ideologier som är utpräglat individualistiska, skalan är förskjuten. Idag ter sig holismen som en kollektivism. Var tid har sina kontexter. Under 1800-talet kunde man säkert betrakta Marx som holist i jämförelse med samtida samhällsdebattörer. Vår syn på människan har förändrats radikalt. Vi tror inte längre att något magiskt uppstår när klassen, folket, nationen, rasen förenar sig i sina… Read more »

Marcus
Marcus
13 years ago

Att din farfar aldrig skulle acceptera att du vägrade värnplikt, vägrade gifta mig, vägrade bilda familj är ett tydligt uttryck för hans kollektivistiska tänkesätt. Det har inget med holism att göra, eller det har åtminstone inte nödvändigtvis något med holism att göra. Jag frågar fortfarande hur du menar att Marx förfäktar en sådan syn på människan? Har du läst Marx? Har du läst de iofs inte så tillförlitliga artiklarna på Wikipedia om kollektivism, holism, Marx och marxism – finner du i så fall att de bekräftar din tes? Vilket filosofi lexikon har du som beskriver Marx som en kollektivist? Våra… Read more »

Robert
13 years ago

…och eftersom du inte har en förståelse för att holism i dagens samhällsklimat kan uppfattas som kollektivism så leder inte debatten någon vart.

Marcus
Marcus
13 years ago

Jag förstår det mycket väl, men det är lik förbaskat fel. Precis som det är fel att beskylla en nyliberal för att sakna empati. Så här är det: Jag respekterar dig stort när du argumenterar för dina egna ståndpunkter, för liberalism, för individualism och så vidare. Jag har förljt din blogg och vi har stött på varandra på andra bloggar (även min egen). Så länge det handlar om det går det att diskutera. Men varje gång du tar dig an motståndarens uppfattning så gör du det på svaga premisser och det slutar i en massa beskyllningar från din sida som… Read more »

Robert
13 years ago

Vi står en bit ifrån varandra. jag har svårt att dölja min avsky för den starka staten och du din för marknadsekonomi. Jag är medveten om att Marx kallar sig själv för holist, det ingår i a-kursen i idéhistoria. jag är också medveten om att holismen används effektivt i vetenskapen. Jag tycker däremot inte att Marx är någon holist i ordet ursprungliga bemärkelse eftersom han koncentrerar sig alltför mycket på samhällsgrupper. Nu var det länge sedan jag läste Marx, men det är ju väldigt sällan han pratar om den enskilde, som solitär, utan grupptillhörighet. Vår unika strävan, våra unika mål… Read more »

Marcus
Marcus
13 years ago

Jag har inget alls emot marknadsekonomi. Min kritik handlar om att marknaden knappast kan betecknas som fri om kapitalismen (som en ägarstruktur och stark distributör av makt) fick råda. Naturligtvis var Marx färgad av sin tid, då uppdelningen i klasser var oerhört mycket tydligare än den är idag. Men Marx var inte förespråkare av en stat som lösningen på alla problem. Hans ”recept”, i den mån man hittar något (han är ju mycket noggrann med att inte säga något alls…), ska snarare leda till att både stat och kapital blir obsoleta. Han talar oerhört ofta om den enskilda människans frigörelse,… Read more »

Robert
13 years ago

Haha, jag får väl skaffa ett nytt bibliotek. Jag är nog mest intresserad av realpolitik, vad man kan göra på riktigt. Jag är inte heller intresserad av en helt lössläppt marknad, däremot tycker jag nog att den marknad vi har är en smula överreglerad, och många av de problem vi ser idag t ex arbetslöshet är en konsekvens av detta. Om detta kan man tvista mycket länge. Det du säger om Marx är intressant, egoistiska intressen löses bäst kollektivt. Passar säkert vissa, men inte alla. Människan är ett socialt djur – ibland – men inte alltid. Kanske borde jag själv… Read more »

Marcus
Marcus
13 years ago

Jag tror inte ens att Marx hade motsatt sig detta, Robert. Det finns egentligen ingen konflikt mellan individualism och holism i ”lösningen”, utan hur man identifierar och analyserar vad som är problemet. Det ena ser enskilda individer och de hinder, i form av tvång, som ligger i deras väg. Det andra ser strukturer, i form av makt. Där följer en mer fruktbar diskussion. (Jag vet att jag är tjatig och det vore kanske bäst om vi kunde stänga den här debatten 😉 men jag undrar fortfarande om du kan ge mig en källa som allvarligt och genomgående driver tesen att… Read more »

Robert
13 years ago

När individens uppoffringar för kollektivet upplevs alltför betungande så kan man börja tala om kollektivism. Detta har hänt i alla länder där Marx ideologier prövats konkret. Känslan av att något är alltför betungande är givetvis subjektiv.

En bok som jag själv inte läst, men som skulle kunna intressera dig:
http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/006/1994/00000021/00000005/art00004

Marcus
Marcus
13 years ago

Jag har inte heller läst den och det är svårt att uttala sig om dess giltighet i det här sammanhanget. Det framgår ju inte hur författaren definierar begreppen, och det är som vi har märkt högst centralt. (Att Marxismen skulle vara altruistisk är för övrigt minst lika ifrågasatt som att den skulle vara kollektivistisk – dock är det nog vanligare att socialister själva anger altruism, för att ge sig änglavingar och halo, om du förstår vad jag menar).