Snart, en oändlig värld


Snart, en oändlig värld 1I östra Medelhavet ska man börja borra efter gas 1500 meter under havsytan. Dessa fyndigheter var förut inte kommersiella, ty de utgjorde alltför stora tekniska utmaningar. Nu är det möjligt utvinna gasen, trots att priset på fossila bränslen är relativt lågt.

Utmed polerna tror man sig också kunna utvinna olja och gas, trots att isen och kylan utgör stora hinder. Det som förut var svårt eller närmast omöjligt blir allt lättare, och till slut möjligt.

Fast å andra sidan kanske gas och olja blir utkonkurrerat av ny teknik? Fusion, som länge varit mänsklighetens dröm närmar sig millimeter för millimeter. Det går inte snabbt, men det går framåt.

Det finns tillika asteroider i vårt solsystem med höga halter av ädelmetaller. Hela solsystemet svämmar över av diverse grundämnen i olika kvantiteter och blandningar. Hela universum, om vi ska vara korrekta.

Idag är det omöjligt att utvinna dessa fyndigheter. Hur omöjligt, kan man fråga sig?


Följ oss!