Begränsad tillväxt i en oändlig värld

I östra Medelhavet ska man börja borra efter gas 1500 meter under havsytan. Dessa fyndigheter var förut inte kommersiella, ty de utgjorde alltför stora tekniska utmaningar. Nu är det möjligt utvinna gasen, trots att priset på fossila bränslen är relativt lågt.

Utmed polerna tror man sig också kunna utvinna olja och gas, trots att isen och kylan utgör stora hinder. Det som förut var svårt eller närmast omöjligt blir allt lättare, och till slut möjligt.

Fast å andra sidan kanske gas och olja blir utkonkurrerat av ny teknik? Fusion, som länge varit mänsklighetens dröm närmar sig millimeter för millimeter. Det går inte snabbt, men det går framåt.

Det finns tillika asteroider i vårt solsystem med höga halter av ädelmetaller. Hela solsystemet svämmar över av diverse grundämnen i olika kvantiteter och blandningar. Hela universum, om vi ska vara korrekta.

Idag är det omöjligt att utvinna dessa fyndigheter. Hur omöjligt, kan man fråga sig?

Liknande artiklar

  • Fungerade fusion i GöteborgFungerade fusion i Göteborg Forskare i Göteborg har lyckat skapa en fusionsprocess med laser, som ger mer energi ut än vad som ges in. De tror sig kunna bygga en fungerande prototyp reaktor om ca 3 år.
  • Genombrott inom fusionGenombrott inom fusion Det amerikanska försvarsmaterialföretaget Lockheed Martin rapporterar ett stort genombrott inom fusionsforskningen. De menar att de kan ha en färdig produkt, som storleksmässigt kan få plats på ett lastbilsflak inom ett decennium. Future, […]
  • Har dagens skolsystem en framtid?Har dagens skolsystem en framtid? I Sverige finansieras skolväsendet av skattepengar. Skolorna är delvis drivna av staten, delvis drivna av privata entreprenörer, dvs friskolor. Pengarna kommer i bägge fall från skatteuttaget. Det finns i princip inga helt privata […]