Bor du i ett gammalt imperium?

Sprid!

empire-map

Vilka länder har varit imperier eller stormakter under historiens gång? Och då menar jag inte del av en stormakt, utan det styrande landet.

Ibland är skiljelinjen hårfin, som exempelvis Nederländerna som koloniserade stora delar av Sydostasien, eller Ungern som under medeltiden regerade över större delen av Central/Östeuropa.

Jag har valt det säkra för det osäkra och färgat de självklara länderna mörkröda: Romarriket, Ottomanska imperiet, Brittiska imperiet, Ryssland samt Spanien, som under en tid kontrollerade större delen av Amerika.

*

Uppdatering 2014 04 12. Efter lite funderingar lade jag till Portugal som imperium, då de hade ett stort kolonialvälde. Nederländerna och Belgien var också kolonialmakter, men eftersom moderländerna var små så räknar jag dem inte som imperier. Och Polsk-litauiska samväldet var visserligen enormt på sin tid, men jag räknar det som en stormakt och inte imprium, eftersom det var glest befolkat och saknade kolonier.