Början på slutet för Löfven?


Början på slutet för Löfven? 1Vänsterpartiet ska lämna in en misstroendeförklaring mot regeringen. Skälet är reformeringen av arbetsförmedlingen. Även M, SD och Kd ansluter sig till kritiken, fast med en kortare kravlista, som dessutom kan tillmötesgås.

Förmodligen blir det inte en fullskalig regeringskris (om inte sossarna själva vill det). Men det kan leda till slitningar i den röd-grön-liberala-röran.

Det är en ohelig allians. Visserligen omfamnar de alla socialdemokratins idéer om högt skatteuttag och stor statsmakt, men det kan skära sig på detaljnivå.

På den andra planhalvan har vi moderaterna, sverigedemokraterna och kristdemokraterna som inte kan ta makten själva, eftersom de har för få mandat i riksdagen. De skulle också behöva stödja sig på mittenpartierna, som numera drar mer åt vänster. Så det kanske blir en svår ekvation om inte centern och liberalerna släpper in Jimmie Åkesson i stugvärmen.

Ett extraval i skuggan av bomber och ökad kriminalitet skulle ge SD väldigt många fler röster, och möjligen kan en socialkonservativ falang ta makten efteråt, bestående av M, SD och KD.

Det ligger å andra sidan inte i vänsterblockets intresse att utlysa extraval just nu, de skulle förlora väldigt mycket på det. Men de kanske har bestämt sig för att ge upp, och kastar in handduken? Situationen i landet är svår, och möjligen inser de sin oförmåga. Då gäller det att avgå med lite stil, och vänsterpartiet ger regeringen en möjlighet med den här misstroendeförklaringen.

Läget i landet just nu kräver ett tillfälligt men totalt invandringsstopp, där man reder ut problemen och återupprättar lag och ordning dels via kraftfulla polisiära insatser och dels utvisningar.

Vi behöver också nå en insikt om att fri invandring inte fungerar om man inte samtidigt bygger ut infrastrukturen i samma takt. Detta har inte gjorts. Vården, omsorgen, skolorna, trygghetssystemen, polisen, rättsväsendet hänger inte med alls. Och det är dyrt och tar tid att bygga infrastruktur. Det blir en omöjlig ekvation.

Vi inser också att invandrarna bör vara självförsörjande, vi har inte råd att försörja dem med skattebetalarnas pengar; det är dessutom oetiskt och skapar splittring i samhället. Flyktinghjälp bör bekostas av frivilligt ihopsamlade medel.

Invandringen bör viktas över mot arbetskraftsinvandring med ett tydligt merit- och poängbaserat system. Det är ju tyvärr så att inte ens arbetskraftsinvandrare är lönsamma för samhället, om de har för låg utbildning och tjänar för lite, och dessutom hämtar sina gamla föräldrar som får leva på svensk folkpension. Hela det svenska migrationssystemet måste byggas om från grunden.

Den sittande regeringen är lamslagen, och de inser förmodligen sin oförmåga. De kan inte föreslå de ovan nämnda åtgärderna eftersom de retoriskt och ideologiskt målat in sig i ett hörn. Därför är det bäst att de avgår så snabbt som möjligt, och låter folket bestämma vilka som ska föra landet ur krisen.

*

Bilden är från Wikipedia.


Följ oss!