Brexit eller ej?

Sprid!

En film om hur EU förvandlats till en superstat utan insyn och utan folkligt mandat.