Bush i repris


Johan Norberg skriver intressant i Expressen om hur Obama fortsätter i Bush hjulspår med en aggressiv utrikespolitik och angrepp på länder i Mellanöstern.

Själv undrar jag vad allt detta kommer att leda till;  kommer amerikanska väljare att fortsätta att låta sig luras av hökar förklädda till fredsduvor?

Vem som kommer att bli USA:s nästa president, och hur dennes politik kommer att se ut är en gåta. Men någon måste göra upp med kriget mot terrorismen, och försvars- och underrättelse-industrin som vuxit upp som ogräs runt Bush och Obama. Annars finns det risk att ogräset tar över.


Följ oss!