De abrahamitiska religionerna

Om Judendom är Coca Cola, så är kristendom Pepsi Cola, och islam Freeway Cola…

Dela artikeln