Ideologi

Det nya Europa

Vid det här laget har de flesta insett att EU är ett enormt misslyckande. Vi sitter och väntar på att euron ska krascha, och att EU ska landa i ännu en ekonomisk kris som just nu breder ut sig. Och den här gången blir det allvarligare, med elbrist och kanske även ransonering av mat och …   →

Feministkapitalismen

Vi kan konstatera följande, sedan kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden har lönerna gått ner. Det handlar förstås om utbud och efterfrågan, ju fler som konkurrerar om jobben desto mer kan man pressa lönerna, åtminstone initialt. Förr i världen kunde en medelklassman försörja en hel familj, det går inte längre, nu måste både mannen och kvinnan …   →

I progressivismens mörka kölvatten

I ett samhälle som tidigare hyllade progressivism och radikalism är det numera svårt att vara radikal. Det går knappt inom politiken där det råder någon slags vänsterkonformism, samma sak inom filosofi och samhällsvetenskap, där nya idéer tvingas passera ett filter av diverse klimat- och identitetsideologier. Avvikande tankar placeras ofta utanför spelplanen och rubriceras som icke-inkluderande, …   →

Lagstiftaren, folket och nationen

Vad konstituerar en nation? Är det dess folk, kultur, vanor och ovanor eller dess juridiska ramverk – eller alltihop? På vems uppdrag verkade äldre tiders lagstiftare, Lykurgos, Solon eller Amerikas grundlagsfäder? Det fanns ju uppenbarligen redan ett folk, som sökte deras tjänster, men det var måhända inte sammansvetsat eller enigt? Konstitutionen blev det magiska kitt …   →

Modernitetens senkomlingar

Några folk anlände sent till industrialismen. De vill ingå i det framgångsrika västliga protestantiska samhället, men samtidigt tycker de illa om det. De odlar avundsjuka och utanförskap, dels för att de inte kunde bygga något liknande själva, och dels för att de nu tvingas leva i någon annans goda samhälle. De använder själva västvärldens allehanda …   →

Den dolda makten, förfallet och omvälvningen

Är det bara jag som känner att politiken är en fars, med clowner som Trudeau, Macron, Zelinsky och mumien Biden? Och i EU har vi Ursula von der Leyen vars politiska bana är kantad av misslyckanden och korruption. Och den svenska politiska laguppställningen genom åren känns inte bara oseriös, utan som en hån mot väljarnas …   →

Västvärldens alla misstag

En lista över västvärldens misstag borde kanske börja med slaveriet anser många, men det är förstås felaktigt, ty det var länderna i väst med England i spetsen som avskaffade det, även om det levde kvar än i våra dagar i delar av Asien och Afrika. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki och terrorbombningen av Dresden och …   →

Är woke-vänstern egentligen en samtida humorbefriad puritansk frikyrkorörelse?

Det sägs ofta att kristendomens stora bidrag till mänsklighetens utveckling var dess människosyn. Varje människa var lika inför guds dom, att vi därigenom hade samma essens och värde inför evigheten. Goda gärningar under livets gång kunde förstås bidra till en högre värdering inför Sankte Per. Men rikedom, framgång och vinster i spel, krig etc ansågs …   →

Krigets mening och mål

Jag tangerade ämnet redan i det förra inlägget, men kom inte riktigt till skott; det handlar om Ukrainakrigets mening och mål, särskilt ur ett Nato- eller amerikanskt perspektiv. Varför skulle väst egentligen intressera sig för en konflikt mellan två f.d Sovjetrepubliker? En konflikt som skulle kunna ha lösts utan blodspillan för decennier sedan. Antingen genom …   →

Vad vill extremhögern?

Vi pratar inte om det tidiga 1900-talets totalitära ideologier, utan om den extremhöger som finns omkring oss idag. Vad vill de egentligen? Och hur skiljer sig deras åsikter från gemene mans? Kanske är de inspirerade av hur vi levde för några decennier sedan, då saker och ting var annorlunda? Är efterkrigstiden deras ideal? 1950-60-talen, då …   →

Jakten på den fjärde politiska riktningen

Kortfattat så handlade 1900-talets politiska konfrontationer om tre olika ideologier, kommunismen, fascismen och liberalismen. Efter det andra världskriget så förlorade fascismen, och 1991 så raderades även kommunismen från kartan efter Sovjetunionens fall. Kvar fanns den västerländska liberalismen som ensam segrare, slaget var avgjort, och vi gick in i en slags ideologisk vakuumkammare. Många länder i …   →