Ideologi

Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier?

Är självstyrande regioner och kommuner ett hot mot idén om nations- och imperiebyggande? Naturligtvis kan man göra den invändningen. USA är ett imperium, liksom EU, Ryssland och Kina, stater som består av många olika provinser och regioner, där en centralmakt har inflytande. Jag vill göra gällande att lokalt styre inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning …   →

Att bygga en fungerande nation av ett mångkulturellt kaossamhälle

Historiskt sett är det förstås inget nytt, tanken om att styra ett brokigt samhälle med många olika etniciteter. Romare, greker, ottomaner och habsburgare har försökt, och faktiskt lyckats att hålla det stabilt i hundratals år. Det handlar om en pendelrörelse mellan en strikt auktoritär stat och lösare lokalt självstyre. Imperiemakten lägger sig sällan i lokala …   →

Skymning över Ukraina – tankar om konfliktens ursprung och vart kriget är på väg

Många av oss undrar varför kriget drar ut på tiden, både de som ställer sig på Ukrainas eller Rysslands sida. Vi ser en utdragen konflikt utan större territoriella vinster, mellan delvis likvärdiga arméer, där ryssarna i och för sig har det demografiska och ekonomiska övertaget, då de är ett större land. Och ju längre kriget …   →

Svensk hybris – rekordlandets uppgång och fall

Många svenskar har aldrig varit lockade av högskattesamhället eller mångkulturen. De känner sig lurade och trampade på. Och allt fler har ändrat uppfattning under resans gång, och gått från att vara radikala till att bli mer konservativa i sin syn på samhället. Och nu vill man sätta stopp för förfallet och förvandlingen av landet. Jag …   →

Grundlagen – en allt svagare försvarare av medborgarna och deras rättigheter

När man frågar folk om demokratins viktigaste beståndsdelar så brukar de flesta nämna parlamentet, eller riksdagen som den heter i Sverige. Det är ju där man stiftar lagar, eller åtminstone godkänner dem, och det är där de politiska debatterna förs. Parlament kommer av franskans parlez, att tala. Vilken annan institution kan symbolisera demokratin bättre? I …   →

Nytt projekt ”Regional Advancement”

Det finns ju gott om tankesmedjor som vill förena världen, och i globalistisk anda skapa en slags världsregering som styr och ställer både i det stora och lilla. FN är ett organ som ofta används för att leda länder i en viss inriktning. Och vi européer har redan börjat uppleva den här överstatligheten, då merparten …   →

Den mjuka näven

Vårt liberala demokratiska system vilar på en slags paradox. Den härleds ur rädslan för att antidemokratiska partier ska nyttja de fri valen, vinna röster, och därefter montera ner det demokratiska systemet. Det enda effektiva sättet att skydda sig vore att förbjuda antidemokraterna. Men förbud rimmar illa med öppenhet, åsiktsfrihet och motstånd mot censur – som …   →

Demokratins paradox

Våra demokratiska system är närmast orörbara. Den som kritiserar demokratin har definitivt inte rent mjöl i påsen. Demokrati är det enda politiska systemet, med alla sina fel och brister så finns det inget bättre. Detta är de flesta överens om. Och det finns till och med folk som kan tänka sig att riskera livet och …   →

Trans, den nya globala massrörelsen

Under de senaste åren har vi hemsökts av åtta globala cykliska mediala massrörelser. Jag refererar till David Strömbergs utmärkta tes och artikel, med några tillägg och mindre modifieringar. Massrörelserna är ofta cykliska, och pågår i 6-24 månader, sedan följer en ny cykel. De har ett globalt genomslag. Samhället påverkas även bortom medierna, genom politiska beslut, …   →

Lösningen – 8 självklara punkter för ett bättre land

Många tycker att problemen är så många att de till slut blir svåra att särskilja och sammanfatta. Låt oss gå direkt på pudelns kärna. I grund och botten så har vi ett högskattesamhälle som ger våra politiker enorma resurser och möjligheter att utföra storskaliga samhällsexperiment. Det finns också ett demokratiskt underskott, då partiväsendet står långt …   →

1970-talet är tillbaka – vem ska rädda oss den här gången?

1970-talets våndor återspeglas delvis i populärkulturen, med filmer som The Warriors, vilken utspelar sig i en grafitti-bemålad slum, och vi ser våldsamma uppgörelser mellan olika gäng. Ett resultat av stadskärnornas avfolkning, ekonomiska kriser, företagsnedläggningar, etniska motsättningar och kravaller. Och i Bondfilmen Diamonds are Forever ser vi det det homosexuella paret Mr. Wint and Mr. Kidd …   →