Ideologi

Det har alltid funnit en drivkraft hos medelmåttan att hålla tillbaka den skicklige

Det har alltid funnit en drivkraft hos medelmåttan att hålla tillbaka den skicklige. Den drivne och kompetente får de andra att se halvdana ut. Och det uppskattas inte, bättre då att reglera och hindra den som vill alltför för mycket. Och det finns många olika spår av detta i den mänskliga historien. Idag tänker vi …   →

Tyranni i vardande

När vår moderna liberalism blev på modet, även kallad socialliberalism, så omfamnade man jämställdhet, sociala skyddsnät och ett större statligt ansvar. Detta skedde i många länder efter andra världskriget och framåt. Socialliberalismen blev en slags överideologi, och det fanns internationella organisationer som påskyndade dess framfart, bland annat FN. Den svenska socialdemokratin har många likheter med …   →

Gömda och glömda politiska profilfrågor

Allt fler politiska partier tappar bort sig själva i sin strävan efter popularitet och makt. Nu är det ju så att samhällstrenderna svänger fram och tillbaka, medan de ideologiska frågorna ofta vilar mer stilla; här kommer några partier med förlorade profilfrågor: Centerpartiet Centerpartiet har förlorat rejält i opinionen, och kanske tappat sin själ mest av …   →

Arbete, verksamhet, gärning

Synen på arbete har växlat genom tiderna, och även dess betydelse. Än idag är begreppet ”arbete” något diffust, då det är ett mångfacetterat ord. Dels kan vi ägna oss år repetitivt slit, som är nödvändigt men ack så tråkigt och kanske även utsätter kropp och själ för åkommor. Dels kan vi ägna oss åt mer …   →

Det stabila och trygga samhället

Många har nog upplevt att folk som reser runt i Asien, framförallt Japan, kommer hem och berättar hur tryggt och välordnat det är där. De låter sig fascineras av välstädade gator och torg, hög standard, vällagad mat, låg kriminalitet, tåg som kommer i tid, samt att folk är välklädda, artiga och trevliga. Låt det sjunka …   →

Stor, större, störst – i megaföretagens tidevarv – där kapitalism leder till socialism

Enligt mången kommunist så är det kapitalistiska systemets öde att företagen ständigt växer, tills det blott finns en handfull globala jättar kvar, och de styr världspolitiken tillsammans med det korrupta ledarskiktet. Enligt teorierna om statsmonopolkapitalism och dess inneboende imperialistiska ambitioner. Kapitalismen strävar alltid efter monopol. Den fria marknaden är en synvilla, som blott existerar för …   →

Eliten som försvann

Det var inte svenskarna som byggde ett av världens rikaste länder fram till 1950-talet, med stark industri och ett flygvapen i världsklass, lika lite som det var grekerna som byggde Parthenontemplet och räknade ut jordens omkrets. Det var en ganska liten elit som ägnade sig år de här sakerna, både vid Medelhavet men även i …   →

Ingen vill kallas för rasist

Ingen vill kallas för rasist, ty det anses särskilt nedvärderande att ägna sig åt etnisk sortering av människans dåliga egenskaper. Och att bli utsatt för detta magiska skällsord är numera behäftat med en närmast rituell skam. Nåja, att agitera för mördandet av specifika folkgrupper bör inte sammanblandas med att gamla tanter suckar när de ser …   →

Se på mig, älska mig – och ge mig pengar!

Är det rimligt att alla ska älska transpersoner, queers, överviktiga, heltatuerade osv osv? Idag ser vi allt märkligare grupper som kräver acceptans och likaberättigande. De vill bli bejakade och kanske även omtyckta av dig. De vill krypa in i ditt medvetande. Det handlar inte längre om jämlikhet i största allmänhet, det uppnådde vi nog för …   →

Demografi och folkutbyten i sekelskiftets Europa, en kort historisk betraktelse

1916 bodde det ca 2, 2 milj. invånare i Wien, närmare hälften kom från Böhmen, Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien osv. 1939 var befolkningen nere på knappt 1, 8 milj. Och 1990 räknades befolkningen till knappt 1, 5 milj., med långt fler tysktalande invånare än förut. När de ekonomiska och politiska förutsättningarna ändrades, så ändrades även …   →

Bäst i världen på demokrati

Demokratibegreppet är intressant att syna med jämna mellanrum. Vad som anses viktigt i ett demokratiskt samhälle har skiftat under historiens gång. När de moderna demokratierna såg dagens ljus, efter det amerikanska frihetskriget, så var grundlagen eller konstitutionen i fokus. Idag pratar vi inte lika mycket om grundlagar, utan det är de allmänna valen som tagit …   →