Ideologi

Grundlagen – en allt svagare försvarare av medborgarna och deras rättigheter

När man frågar folk om demokratins viktigaste beståndsdelar så brukar de flesta nämna parlamentet, eller riksdagen som den heter i Sverige. Det är ju där man stiftar lagar, eller åtminstone godkänner dem, och det är där de politiska debatterna förs. Parlament kommer av franskans parlez, att tala. Vilken annan institution kan symbolisera demokratin bättre? I …   →

Nytt projekt ”Regional Advancement”

Det finns ju gott om tankesmedjor som vill förena världen, och i globalistisk anda skapa en slags världsregering som styr och ställer både i det stora och lilla. FN är ett organ som ofta används för att leda länder i en viss inriktning. Och vi européer har redan börjat uppleva den här överstatligheten, då merparten …   →

Den mjuka näven

Vårt liberala demokratiska system vilar på en slags paradox. Den härleds ur rädslan för att antidemokratiska partier ska nyttja de fri valen, vinna röster, och därefter montera ner det demokratiska systemet. Det enda effektiva sättet att skydda sig vore att förbjuda antidemokraterna. Men förbud rimmar illa med öppenhet, åsiktsfrihet och motstånd mot censur – som …   →

Demokratins paradox

Våra demokratiska system är närmast orörbara. Den som kritiserar demokratin har definitivt inte rent mjöl i påsen. Demokrati är det enda politiska systemet, med alla sina fel och brister så finns det inget bättre. Detta är de flesta överens om. Och det finns till och med folk som kan tänka sig att riskera livet och …   →

Trans, den nya globala massrörelsen

Under de senaste åren har vi hemsökts av åtta globala cykliska mediala massrörelser. Jag refererar till David Strömbergs utmärkta tes och artikel, med några tillägg och mindre modifieringar. Massrörelserna är ofta cykliska, och pågår i 6-24 månader, sedan följer en ny cykel. De har ett globalt genomslag. Samhället påverkas även bortom medierna, genom politiska beslut, …   →

Lösningen – 8 självklara punkter för ett bättre land

Många tycker att problemen är så många att de till slut blir svåra att särskilja och sammanfatta. Låt oss gå direkt på pudelns kärna. I grund och botten så har vi ett högskattesamhälle som ger våra politiker enorma resurser och möjligheter att utföra storskaliga samhällsexperiment. Det finns också ett demokratiskt underskott, då partiväsendet står långt …   →

1970-talet är tillbaka – vem ska rädda oss den här gången?

1970-talets våndor återspeglas delvis i populärkulturen, med filmer som The Warriors, vilken utspelar sig i en grafitti-bemålad slum, och vi ser våldsamma uppgörelser mellan olika gäng. Ett resultat av stadskärnornas avfolkning, ekonomiska kriser, företagsnedläggningar, etniska motsättningar och kravaller. Och i Bondfilmen Diamonds are Forever ser vi det det homosexuella paret Mr. Wint and Mr. Kidd …   →

Därför hatar alla medelklassen

Medelklassen får utstå ständiga hugg från vänstern, men även från andra radikala grupper. Det är lite fult att vara medelklass, lite ängsligt och korkat, som fåren i hagen som inget begriper utan mest följer strömmen. Och det anses ofta vara rätt och riktigt att kritisera den här gruppen av människor. De har på något sätt …   →

Vänsterns våndor

Under de två senaste presidentvalen har den amerikanska progressiva rörelsen haft enorma framgångar. Eller rättare sagt, de skulle kunna ha haft det, om de spelat sina kort bättre. Och jag tänker på Bernie Sanders starka kampanjer som lyckades locka till sig både vänsterväljare och s.k vanligt folk. Den radikala rörelsen har förmodligen aldrig lyckats bättre …   →

Nord Stream-sabotaget och de traditionella mediernas irrelevans

Det blev något av ett bombnedslag när Seymour Hersh beskrev hela händelseförloppet kring hur amerikaner med hjälp av norrmän saboterade Nord Stream och sprängde flera av dess gasledningar. Detta förhindrade tyskar och andra européer från att köpa billig naturgas, och skapade en känsla av ”ingen återvändo” i Ukrainakonflikten. De traditionella medierna med Reuters i spetsen …   →

Ett uppdelat Amerika

Jag har diskuterat begreppet secession flera gånger, det handlar om regioner som bryter sig loss från en statsbildning för att bli självständiga, eller för att gå upp i en annan stat. Framförallt i ljuset av Ukrainakonflikten, där regioner som Krim och Östra Donbass sökt självstyre eller delaktighet i den ryska federationen. Jag tänkte snurra ett …   →