Demokratin i Europa

democracy-map-2

Många blir förvånade över att våra demokratiska traditioner är så korta. Det handlar alltså om när man senast tog sig ur en ockupation, diktatur, militärjunta, statskupp el dyl, eller när man tillät rösträtt för alla vuxna medborgare i nationella val.

Det ser mörkt ut i öster, men flera central- och östeuropeiska länder hade faktiskt demokrati lika tidigt som i norr, men man förlorade den under andra världskriget och vid kommunismens intåg.

Schweiz hyllas ofta för sin långa demokratiska tradition, men kvinnlig rösträtt inträdde inte förrän 1971, därav det dåliga betyget. Och närliggande Lichtenstein är fortfarande en monarki, där fursten har politisk makt, landet syns inte på kartan pga sin ringa storlek.

I övrigt är det förmodligen många som undrar hur det ser ut i Ryssland, Ukraina och Turkiet, där demokratifrågor och människorättsfrågor anses vara på glid. Formellt sett är de emellertid demokratier, men i praktiken står demokratiska värden inte så högt.

Enligt min karta är det Finland som har den längsta obrutna demokratiska traditionen i Europa.

(Kartan uppdateras då och då).