Den omöjliga svenska bostadsmarknaden

Just ni ser vi ett prisfall på den svenska bostadsmarknaden. Och det händer i ett läge då marknaden går bra, det byggs relativt få nya bostäder, samt hög invandring vilket borde öka efterfrågan ytterligare. Kanske är det en signal om att en marknad inte kan gå uppåt i evighet? Och att det alltid finns risk för oro bland ägare och investerare, och att en marknad alltid är lika svag som dess minsta beståndsdel?

Nåväl, den svenska bostadsmarknaden har fyra större problem som jag ser det:

  • Hyresregleringar. Du kan inte köpa en lägenhet och hyra ut den hursomhelst, marknaden är starkt reglerad och det finns ett kommunalt kösystem som är dysfunktionellt i exempelvis Stockholm. Där får man vänta i decennier på lägenhet, eller vända sig till den svarta marknaden, alternativt hyra i andra och tredje hand. Eller flytta långt ut från staden och jobbmöjligheterna.
  • Byggregleringar. Det är svårt att bygga idag på grund av alla regler och tillståndsmyndigheter; det kan röra sig om miljöfrågor, kulturella och estetiska frågor etc. Vi har t o m sett exempel på husägare som inte fått tillstånd att måla om sitt eget hus i önskad färg. Regleringarna skapar en tröghet, och gör husen dyrare.
  • Ägandefrågan. Om jag köper en bostadsrätt så äger jag inte lägenheten utan äger en del av föreningen som i sin tur äger fastigheten. Både medlemmarna och föreningarna kan ta lån, och vi ser nästan alltid en slags dubbelbelåning på fastigheterna. Det är en märklig och otydlig ägandeform, som ytterligare bidrar till ökad belåning, som är nästa och den sista punkten.
  • Överbelåning. Svenskarna är högt belånade, och det är framförallt bostadslånen som drar iväg. Låga räntor, som manipuleras av statsmakten, samt ränteavdrag etc bidrar till att folk tar väldigt höga lån. Om räntan skulle gå upp några procent så skulle det blir kris för många familjer. Och en ränta på 10% vore katastrof, då värdet på fastigheterna skulle dyka nedåt, medan lånen förblev desamma. Många skulle inte ha råd att betala de månatliga låneavgifterna.

Allt det här sammantaget skulle kunna utlösa en bank- och finanskris. Och alla de migranter som sökt sig till Sverige på senare år har förmodligen inte ekonomisk möjlighet att gå in i lånekarusellen, och därmed ge mer näring till den. De är hänvisade till förorter och hyresrätter. Systemet pressas från olika håll och kanter. Därutöver ser vi politisk inkompetens, samt osäkerhet inför valet, vilket också blir till grus i maskineriet. Det är en omöjlig ekvation, någonstans kommer det att börja knaka, om det inte redan börjat.

Liknande artiklar

  • Vad händer om haven stiger?Vad händer om haven stiger? Ibland läser man om diverse katastrofscenarion, där klimatet löper amok och haven stiger, så att våra städer och samhällen blir översvämmade. Det värsta scenariot jag läst handlar om att haven stiger med 6 meter. Och även om jag inte […]
  • Kommunala hyresrätter – åt vem?Kommunala hyresrätter – åt vem? Jag flyttade till Stockholm 1993, och insåg ganska snart att det här med att skaffa bostad var ett kapitel för sig. I ca två år bodde jag i en studentlägenhet, därefter i en andrahandslägenhet, och när jag och min dåvarande sambo blev […]
  • Reglerade eller fria hyror?Reglerade eller fria hyror? Egentligen är det ju en nonsensdiskussion. Om jag vill hyra ut min lägenhet till ett specifikt pris, så ska jag givetvis få göra det. Om köpare och säljare är överens ska inte en tredje part störa överenskommelsen. Men det har under […]