Den tyska krigsskulden


Ja, det är många som tycker att grekerna är tramsiga när de kräver pengar från Tyskland i skadestånd för den tyska ockupationen under andra världskriget. Vi utgår ifrån att saken är reglerad sedan länge.

Grekerna kräver återbetalning av ett slags lån som grekiska centralbanken tvingades utfärda under ockupationen på 476 milj. reichmark till 0% ränta. Tyskarna hävdar att ärendet är uppklarat sedan 1960 då tyskarna betalade 115 milj. mark i skadestånd. Oenighet (framförallt i Grekland) tycks råda om huruvida detta var en delbetalning eller ej.

Hursomhelst, om vi läser lite om de tyska krigsskulderna från andra världskriget så inser vi att det inte är en lätt sak, och att det ibland är en fråga om tolkningar.

Exempelvis har inga skadestånd betalats ut till romer. Och vad gäller folk med judiskt ursprung, så har tyskarna visserligen kompenserat för beslagtagen egendom samt slavarbete. Men det har inte betalats ut ersättning för mördandet av judar i koncentrationslägren.

Sista ordet är nog inte sagt i den här debatten.


Följ oss!