En liberal invandringspolitik


Människor som kan försörja sig och inte ligger andra till last skall få bo var de vill. Det gäller så väl EU-medborgare som immigranter från andra länder.

Så skriver Henrik Alexandersson, i sitt korta med kärnfulla inlägg En liberal invandringspolitik. Och det kan vara värt att fundera på i tider som dessa. Fri rörlighet kallas begreppet och är en viktig tanke inom liberalismen. Flytta vart du vill så länge du kan försörja dig.


Follow! / Följ oss!