En stat i staten


Brottsförebyggande rådet anklagades för några år sedan att fuska med statistiken, vilket anses väldigt problematiskt då det är dessa sifferserier vi förlitar oss på vad gäller statistik om brottslighet. Om regeringen ska besluta om fler eller färre poliser så behövs det ett gott underlag för beslutet. BRÅ är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under justitiedepartementet.

Det finns dessvärre fler myndigheter som inte sköter sina uppdrag, utan gör grova fel. De lägger sig i debatter, utövar lobbyverksamhet och köper dyra konsulttjänster. När de i själva verket ska vara folket och de folkvaldas förlängda arm. Jämför med det engelska uttrycket public servant.

Visst, det får inte förekomma ministerstyre, dvs att regeringen lägger sig i och petar i detaljer, men myndigheterna handlar tillika på regeringens och riksdagens uppdrag, och får absolut inte ägna sig åt frilansande verksamhet.

Myndigheterna bör styras upp. Det är här korruption och bananrepublik-tendenser börjar. En stat utan fungerande myndigheter befinner sig snart i fritt fall.

Återinför ämbetsmannaansvaret och stärk justitiekanslern roll så att han kan åtala och avskeda ämbetsmän som inte sköter sig.


Följ oss!