Engelska yrkestitlar översatta till svenska – hjälp i titeldjungeln

Ibland när man hör vissa engelska yrkestitlar så undrar man vad vederbörande egentligen sysslar med. Begrepp som CEO, CMO, AD, KAM kan vara förvirrande. Och ofta finns det svenska namn, som man egentligen skulle kunna använda, även om engelskan är mer internationellt gångbar.

Här nedan kommer sammanställning över de vanligaste titlarna. Kom gärna med fler förslag.

 • Account Manager = Kundansvarig
 • Art Director, AD = Reklamformgivare
 • Business Analyst = Affärsanalytiker, verksamhetsanalytiker
 • Chief Executive Officer, CEO = Verkställande direktör, vd
 • Chief Finacial Officer, CFO = Finansdirektör, ekonomichef
 • Controller = Styrekonom, kamrer
 • Copywriter, Copy = Reklamskribent
 • Creative Director, CD = Konstnärlig ledare, kreativt ansvarig
 • Chief Marketing Officer, CMO = Marknadschef, marknadsdirektör
 • Chief Communications Officer, CCO = Kommunikationschef
 • Chief Investment Officer, CIO = Investeringsdirektör
 • Chief Information Officer, CIO = IT-chef, informationschef
 • Chief Innovation Officer, CINO = Innovationsdirektör
 • Chief Operating Officer/President = Operativ chef
 • Chief Technology Officer, CTO = Utvecklingsansvarig
 • Director of Development = Utvecklingschef, utvecklingsansvarig
 • Director of Finance = Ekonomichef
 • Human Resources Director, HR Dir = Personalansvarig, personalchef
 • Helpdesk Manager = Receptionist
 • Internal Auditor = Internrevisor
 • Information Technology Director = It-chef
 • Key Account Manager, KAM = Storkundsansvarig
 • Managing Director = Verkställande direktör, vd
 • Production Manager = Driftchef
 • Sales Manager = Säljansvarig, säljchef
 • Senior Administrative Officer = Byrådirektör
 • Senior Clerical Officer = Byråassistent
 • Senior Legal Adviser = Chefsjurist
 • Systems Engineering Consultant = Systemingenjör
 • Systems Manager = Systemadministratör
 • Tele Communications Administrator = Teleadministratör